Prof. Dr. Sibel Naycı

İlk-orta lise eğitimimi İstanbul Kadıköy Kız Lisesi’nde tamamladım. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitimimi İstanbul Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1997 yılında tamamladım.  1998-1999 yıllarında Tekirdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesinde uzman doktor olarak çalıştım. 1999 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı kurucu öğretim üyesi-yardımcı doçent olarak atandım ve göğüs hastalıkları kliniğini kurarak 2006 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanlığı yaptım. 2003 yılında doçent ve 2009 yılında profesör ünvanı aldım. Halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyorum.

Türk Toraks Derneği (TTD), European Respiratory Society (ERS) ve American Thoracic Society (ATS) mesleki üyesiyim. Çeşitli dönemlerde Türk Toraks Derneği “Çukurova Şube Sekreterliği”, “KOAH Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği”, “18. Yıllık Kongre Bilimsel Komite Başkanlığı”, “13. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği” ve “14. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği” gibi çeşitli görevleri yürüttüm.Yeterlik Kurulu Eğitim Programları Planlama Komisyonunda görevYeterlik Kurulu Eğitim Programları Planlama Komisyonunda göretüm.tüm. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu ve  Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Eğitim Programları Planlama Komisyonu gibi eğitim kurullarında görev aldım. 2010’dan bu yana Mersin Sağlık Müdürlüğü- Türkiye Kronik Havayolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol (GARD) İl Kurulu üyeliği resmi görevlerini sürdürmekteyim.

Bilimsel ilgi alanım ve akademik çalışmalarım özellikle astım ve KOAH üzerine olup, göğüs hastalıklarının çeşitli alanlarında 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel yayınım mevcuttur.   Astım, KOAH, bronşektazi, kronik öksürük, interstisyel pulmoner fibroz gibi çeşitli konularda yürütülen yaklaşık 70 uluslararası klinik araştırma projesinde sorumlu araştırmacı olarak görev aldım. Göğüs hastalıkları alanında pek çok saygın bilimsel dergide hakemlik ve danışma kurulu üyeliği yaptım.